Ako nezabiť svojho poskytovateľa (nielen) lyžiarskeho kurzu

Tento text môže pomôcť rodičom, ako hlavným financministrom svojich detí a osvieteným učiteľom, pre ktorých je celoživotné vzdelávanie samozrejmosťou. Lebo ak aj nebudete po prečítaní bohatší, určite budete informovanejší.

A pretože píšem z profesionálneho pohľadu, pravdepodobne sa dozviete k téme štátneho príspevku aj iné veci, ako z novín a telky :)

Od roku 2016 poskytuje MŠ SR finančný príspevok, určený všeobecne na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode, do výšky 150€ na žiaka. V rámci pohybových aktivít, aj na tzv. lyžiarske kurzy.

Pre podrobnosti kliknite tu:

Informácie, ktoré máme ako poskytovateľ služby, nemusia byť vo všetkých bodoch identické s tými, ktoré majú školy. Odporúčame rodičom, aby si informácie k podmienkam kurzov overili aj v stredisku, ktoré si pre konanie kurzu vyberú, prípadne o podmienkach rokovali v zložení zástupca školy + zástupca rodičov.

Praktické informácie ku kategórii „lyžiarske kurzy“ (ďalej „LK“) v skratke:

1. Pre koho sú určené:

Pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ),  špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia. Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

2. Na čo sú určené:

Na financovanie
– lyžiarskych výcvikov a kurzov,
– snowboardových výcvikov a kurzov
– a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

Každý zriaďovateľ je povinný
– príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške,
na základe predložených a odôvodnených oprávnených nákladov,
– maximálne do výšky 150€ na žiaka.

Škola robí na základe prieskumu trhu výberové konanie medzi strediskami, ktoré prejavia záujem a prihlásia sa do verejnej súťaže zaslaním cenovej ponuky a odôvodní svoj výber.

3. Aké náklady môže škola financovať príspevkom:

– hotelové a ubytovacie služby
– reštauračné a bufetové služby, catering všeobecne
– iné hotelové služby
– dopravné a organizačné služby, prenájom dopravy
– služby poskytované v dovolenkových strediskách a prázdninových táboroch

Zoznam všetkých oprávnených nákladov a ďalšie info tu:
Odporúčaný postup škôl pri súvisiacom verejnom obstarávaní

4. Ako určiť, čo je dobrá a odôvodnená cena

Stane sa, že ani rodičia, ani učitelia nedokážu odhadnúť, čo je výhodná cena lyžovania. Má to rôzne dôsledky – od mrzutosti a nespokojnosti, až po stav, kedy sa nedohodneme a  kurz odmietneme, pretože sme ich nedokázali presvedčiť, že predávať za 1€ to, čo nás stálo 2€ nie je udržateľné.

Môžeme sa tomu veľmi ľahko vyhnúť. Skúste vziať do úvahy toto:

– Rozdiely v cenách lyžovačky pre kurzy môžu byť medzi strediskami rovnako veľké, ako sú iné ceny.

Lyžiarske strediská sa čoraz viac špecializujú. Musia, pretože sa zväčšujú rozdiely v podmienkach, v ktorých pôsobia.

Ak ste raz mali niekde cenu 5€ za deň, nebude to tak všade a vždy. Jednak to mohla byť dočasná reklamná akcia a jednak – v každom stredisku sa môže meniť situácia z roka na rok.

Nízke ceny sú najmä v strediskách, kde sa organizáciou kurzov primárne živia. Je ich veľa, ale je aj veľa takých, ktoré sa na kurzy nezameriavajú a živia ich iné kategórie lyžiarov.
Výcvikové strediská sú buď malé, rodinné alebo majú rôzne typy vlekov. Okrem bežných aj začiatočnícke, obvykle majú pre kurzy vyčlenenú osobitnú zjazdovku, kde sa začiatočníci a pokročilí nekrížia a majú na kurzy nastavený obchodný a prevádzkový model, ktorý im dovolí kalkulovať nižšie ceny. Ľudsky povedané: kurz sa zvezie popri ostatných.

Samozrejme – ak má stredisko kapacitu plnú alebo prítomnosť  kurzu znamená zvýšený náklad a zmenu organizácie prevádzky,  môže ceny legitímne zvýšiť, alebo kurz odmietnuť.

Preto nevymáhajte za každých okolností zľavu a neberte osobne, ak ju nedostanete podľa vašich predstáv. Neznamená to, že si váš záujem nevážime. Znamená to, že možno nie sme špecialisti na službu, ktorú hľadáte a o ktorej máte zaužívanú predstavu.

Ale môže to tiež znamenať, že vám vieme poskytnúť servis, ktorý by ste inde nedostali a blízkosť k domovu – ak budete naše východzie možnosti rešpektovať a skúsite sa na vec pozrieť aj našimi očami.

– Cena sa už neodvíja od ceny za lanovky a vleky, ale najmä od nákladov na výrobu snehu

Už dlho neplatí, že cena lístka = cena dopravy (teda za lyžiarsky vlek, lanovku) To bolo aktuálne v dobách, keď sme lyžovali na prírodnom snehu.

Preto je v poriadku, že aj keď vaše dieťa stojí na lyžiach prvýkrát, dostane rovnaký lístok, ako pokročilý. Aj začiatočník totiž bude „šliapať“ na technickom snehu.

– „Čím ďalej od Tatier, tým nižšia by mala byť cena“

Je to presne naopak – čím viac stredísk pokope, tým väčšia konkurencia a pravdepodobnosť cenovej súťaže.  Vo vyšších polohách je priestor na cenové rozpätie pružnejší, prevádzkové náklady majú odlišné zloženie, turistická infraštruktúra je bohatšia. Možnosti nižšie položených stredísk sú menej pružné.

Jednoducho povedané, vidíte presne, koľko stojí lístok, ale nevidíte, koľko % z ceny lístka je zisk prevádzkovateľa a či už nežiadate priveľkú zľavu.

Lyžovačka nie je oblasť, kde by bol aktuálne prebytok záujemcov o prevádzku stredísk. Naopak – za posledné roky niet zimy, kedy by najmenej jedno definitívne neskončilo.

Lyžovačka je komunitná služba. Komunite poskytovaná a komunitou podporovaná. Až potom môže byť súčasťou vyššieho levelu – turistického odvetvia.

Aj my potrebujeme vidieť, že lyžovať chcete. Ak si prestanete všímať, že vo vašom blízkom okolí sú ľudia, ktorí napriek menej priaznivej klíme poskytujú kvalitné služby a budete považovať cenový rozdiel na úrovni 3€ za dôvod zmeniť poskytovateľa, nemôžete zároveň očakávať veľké investície. Je oveľa pravdepodobnejšie, že dieťa, ktoré sa naučilo lyžovať mimo domov, bude mimo domov aj pokračovať, vrátane rodiny.

Aj tento rok sa pravdepodobne niekoľko škôl príde opýtať na možnosť lyžiarskeho kurzu. Aj tento rok bude platiť, že nebudeme môcť rozdávať sneh zadarmo. Aj tento rok nebudeme navrhovať nič menej a nič viac, ako férovú, partnerskú dohodu.

Organizované skupiny majú zo zákona nové povinnosti

Tzv. Biely kódex, ktorý bol doteraz na úrovni odporúčaní, má od 15. 11. 2015 právnu záväznosť a každý lyžiar je povinný sa ním riadiť. Novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ukladá okrem iných tieto povinnosti:

– organizovaná skupina na lyžiarskej trati (jej členovia) musí byť označená reflexnými prvkami, týka sa to tak lyžiarskych kurzov, ako aj ďalších eventov
– dieťa do 15 rokov je povinné nosiť ochrannú prilbu

makovica david kvocak_otvorenie 2015_nizsia

Makovica – zima 2015, foto: Dávid Kvočák