Archívy autora: Marianna Varjanová

..a bude leto! :)

Pekný deň priatelia,

Makovica bola túto sezónu prvýkrát k dispozícii cez víkend – 24. – 25. júna, od 1. júla je tradične v dennom režime, samozrejme, ak to dovolí počasie.

Toto leto s lokálnymi výkyvmi zatiaľ dáva prognostikom zabrať, preto je častá otázka, ako zistíte, že nepôjdete na Polianku práve vtedy, ak tam napríklad prší alebo je chladno. Najlepším ukazovateľom aktuálneho stavu na Makovici je webkamera. Ak očakávame pekné počasie a hostí, vytiahneme slnečníky a všetky potrebné inštrumenty a kamera vám to odhalí. Ak naopak neočakávame dobré počasie, kúpalisko funguje pre vlastníkov permanentiek len na plávanie (bez bufetov). Ďalšia možnosť je obetovať chvíľku času a pozrieť si pred návštevou predpoveď počasia, ev. radar SHMÚ, ktorý vám odhalí prehánky a búrky.

My ako prevádzkovatelia sme tu nepretržite 24 hodín denne, takže nikdy neprídete zbytočne, len sa treba porozhliadnuť, či vás náhodou nejakým oznamom nenavigujeme mimo obvyklý režim a ak si nie ste istí, zavolať. :)

Vidíme sa! :)

Vidíme sa na lyžiach :)

Letné kupko Makovica bolo naposledy v tejto sezóne otvorené v sobotu a nedeľu: 10 – 11. 9.  S teplotou vody 19 – 21 C a pri teplote vzduchu: 24 – 28 C to bola celkom atrakcia.  Tento rok sme mali tiež kalendárne najdlhšiu sezónu – trvala od posledného júnového víkendu do 11. 9.

Ale treba vedieť, kedy prestať, ešte by ste si na takýto luxus zvykli ;-)

Ďakujeme za účasť a vidíme sa v zime na lyžiach!

Ako nezabiť svojho poskytovateľa (nielen) lyžiarskeho kurzu

Tento text môže pomôcť rodičom, ako hlavným financministrom svojich detí a osvieteným učiteľom, pre ktorých je celoživotné vzdelávanie samozrejmosťou. Lebo ak aj nebudete po prečítaní bohatší, určite budete informovanejší.

A pretože píšem z profesionálneho pohľadu, pravdepodobne sa dozviete k téme štátneho príspevku aj iné veci, ako z novín a telky :)

Od roku 2016 poskytuje MŠ SR finančný príspevok, určený všeobecne na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode, do výšky 150€ na žiaka. V rámci pohybových aktivít, aj na tzv. lyžiarske kurzy.

Pre podrobnosti kliknite tu:

Chceme upozorniť, že informácie, ktoré máme ako poskytovateľ služby, nie sú zatiaľ vo všetkých bodoch identické s tými, ktoré majú školy. Odporúčame rodičom, aby si informácie k podmienkam kurzov overili aj v stredisku, ktoré si pre konanie kurzu vyberú, prípadne o podmienkach rokovali v zložení zástupca školy + zástupca rodičov.

Praktické informácie ku kategórii „lyžiarske kurzy“ (ďalej „LK“) v skratke:

1. Pre koho sú určené:

Pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ),  špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia. Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

2. Na čo sú určené:

Na financovanie
– lyžiarskych výcvikov a kurzov,
– snowboardových výcvikov a kurzov
– a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

Každý zriaďovateľ je povinný
– príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške,
na základe predložených a odôvodnených oprávnených nákladov,
– maximálne do výšky 150€ na žiaka.

Škola robí na základe prieskumu trhu výberové konanie medzi strediskami, ktoré prejavia záujem a prihlásia sa do verejnej súťaže zaslaním cenovej ponuky a odôvodní svoj výber.

3. Aké náklady môže škola financovať príspevkom:

– hotelové a ubytovacie služby
– reštauračné a bufetové služby, catering všeobecne
– iné hotelové služby
– dopravné a organizačné služby, prenájom dopravy
– služby poskytované v dovolenkových strediskách a prázdninových táboroch

Zoznam všetkých oprávnených nákladov a ďalšie info tu:
Odporúčaný postup škôl pri súvisiacom verejnom obstarávaní

4. Ako určiť, čo je dobrá a odôvodnená cena

Stane sa, že ani rodičia, ani učitelia nedokážu odhadnúť, čo je výhodná cena lyžovania. Má to rôzne dôsledky – od mrzutosti a nespokojnosti, až po stav, kedy sa nedohodneme a  kurz odmietneme, pretože sme ich nedokázali presvedčiť, že predávať za 1€ to, čo nás stálo 2€ nie je udržateľné.

Môžeme sa tomu veľmi ľahko vyhnúť. Skúste vziať do úvahy toto:

– Rozdiely v cenách lyžovačky pre kurzy môžu byť medzi strediskami rovnako veľké, ako sú iné ceny.

Lyžiarske strediská sa čoraz viac špecializujú. Musia, pretože sa zväčšujú rozdiely v podmienkach, v ktorých pôsobia.

Ak ste raz mali niekde cenu 5€ za deň, nebude to tak všade a vždy. Jednak to mohla byť dočasná reklamná akcia a jednak – v každom stredisku sa môže meniť situácia z roka na rok.

Nízke ceny sú najmä v strediskách, kde sa organizáciou kurzov primárne živia. Je ich veľa, ale je aj veľa takých, ktoré sa na kurzy nezameriavajú a živia ich iné kategórie lyžiarov.
Výcvikové strediská sú buď malé, rodinné alebo majú rôzne typy vlekov. Okrem bežných aj začiatočnícke, obvykle majú pre kurzy vyčlenenú osobitnú zjazdovku, kde sa začiatočníci a pokročilí nekrížia a majú na kurzy nastavený obchodný a prevádzkový model, ktorý im dovolí kalkulovať nižšie ceny. Ľudsky povedané: kurz sa zvezie popri ostatných.

Samozrejme – ak má stredisko kapacitu plnú alebo prítomnosť  kurzu znamená zvýšený náklad a zmenu organizácie prevádzky,  môže ceny legitímne zvýšiť, alebo kurz odmietnuť.

Preto nevymáhajte za každých okolností zľavu a neberte osobne, ak ju nedostanete podľa vašich predstáv. Neznamená to, že si váš záujem nevážime. Znamená to, že možno nie sme špecialisti na službu, ktorú hľadáte a o ktorej máte zaužívanú predstavu*.

Ale môže to tiež znamenať, že vám vieme poskytnúť servis, ktorý by ste inde nedostali a blízkosť k domovu – ak budete naše východzie možnosti rešpektovať a skúsite sa na vec pozrieť aj našimi očami.

*Bergfex.com používa napr. tieto rozdielne klasifikácie: priateľský k deťom, priateľský k seniorom, rodinný, inovatívny, mladý, športový,

– Cena sa odvíja aj od nákladov na výrobu snehu

Už dlho neplatí, že cena lístka = cena dopravy (teda za lyžiarsky vlek, lanovku) To bolo aktuálne v dobách, keď sme lyžovali na prírodnom snehu.

Preto je v poriadku, že aj keď vaše dieťa stojí na lyžiach prvýkrát, dostane rovnaký lístok, ako pokročilý. Aj začiatočník totiž bude „šliapať“ na technickom snehu.

– „Čím ďalej od Tatier, tým nižšia by mala byť cena“

Je to presne naopak – čím viac stredísk pokope, tým väčšia konkurencia a pravdepodobnosť cenovej súťaže.  Vo vyšších polohách je priestor na cenové rozpätie pružnejší, prevádzkové náklady majú odlišné zloženie, turistická infraštruktúra je bohatšia. Možnosti nižšie položených stredísk sú menej pružné.

Jednoducho povedané, vidíte presne, koľko stojí lístok, ale nevidíte, koľko % z ceny lístka je zisk prevádzkovateľa a či už nežiadate priveľkú zľavu.

Lyžovačka nie je oblasť, kde by bol aktuálne prebytok záujemcov o prevádzku stredísk. Naopak – za posledné roky niet zimy, kedy by najmenej jedno definitívne neskončilo.

Lyžovačka je komunitná služba. Komunite poskytovaná a komunitou podporovaná. Až potom môže byť súčasťou vyššieho levelu – turistického odvetvia.

Aj my potrebujeme vidieť, že lyžovať chcete. Ak si prestanete všímať, že vo vašom blízkom okolí sú ľudia, ktorí napriek menej priaznivej klíme poskytujú kvalitné služby a budete považovať cenový rozdiel na úrovni 3€ za dostatočný dôvod ukázať nám nos, nemôžete zároveň očakávať veľké investície. Je oveľa pravdepodobnejšie, že dieťa, ktoré sa naučilo lyžovať mimo domov, bude mimo domov aj pokračovať, vrátane rodiny.

Aj tento rok sa pravdepodobne niekoľko škôl príde opýtať na možnosť lyžiarskeho kurzu. Aj tento rok bude platiť, že nebudeme môcť rozdávať sneh zadarmo. Aj tento rok nebudeme chcieť nič menej a nič viac, ako férovú, partnerskú dohodu.

Organizované skupiny majú zo zákona nové povinnosti

Tzv. Biely kódex, ktorý bol doteraz na úrovni odporúčaní, má od 15. 11. 2015 právnu záväznosť a každý lyžiar je povinný sa ním riadiť. Novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ukladá okrem iných tieto povinnosti:

– organizovaná skupina na lyžiarskej trati (jej členovia) musí byť označená reflexnými prvkami, týka sa to tak lyžiarskych kurzov, ako aj ďalších eventov
– dieťa do 15 rokov je povinné nosiť ochrannú prilbu

makovica david kvocak_otvorenie 2015_nizsia

Makovica – zima 2015, foto: Dávid Kvočák

Pravidlá pre lyžiarov už upravuje zákon

Určite ste zachytili, že tzv. Biely kódex, ktorý sme doteraz na Slovensku používali vo forme odporúčaní pre lyžiarov, vstúpil do platnosti ako zákonný predpis.

Čo to pre vás znamená?

Biely kódex je všeobecný súpis základných pravidiel správania sa na lyžiarskom svahu, vypracovaný medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) pre väčšiu bezpečnosť a predchádzanie nepríjemnostiam pri lyžovaní. Mal by ho ovládať každý lyžiar.

V rôznych krajinách má podobný obsah, ale rozdielnu trestnú zodpovednosť, preto je pred zahraničnou dovolenkou užitočné ovládať jeho znenie v krajine, do ktorej cestujete.

Jeho aktuálna slovenská úprava pôvodné pravidlá významne nemení, ale zásadne trvá na ich dodržiavaní – ukladá ich zákonom a jeho novelou.

Čo sa zmenilo:

Lyžiarske stredisko vypracuje vlastný Biely kódex, ktorý umiestni na viditeľnom mieste, pred vstupom na lyžiarsku trať.

Kódex bude mať náležitosti zo zákona, ale môže upozorňovať  aj na pravidlá, ktoré platia iba lokálne. Jedny i druhé je lyžiar povinný rešpektovať. Za porušenie zákonných pravidiel mu hrozí trest zo zákona, za porušenie interných pravidiel mu môže prevádzkovateľ odobrať lístok bez náhrady a zakázať ďalšie aktivity.

Na Makovici našťastie nemávame vážnejšie problémy s disciplínou, ani vysokú mieru úrazov, preto by som kľudne mohla napísať:

„Ak sa budeme šmýkať tak, ako doteraz, bude to fajn.“ :)

Ale – potrebujete vedieť, že kódex existuje a aj tí, ktorí na to doteraz šli intuitívne, by si ho mali preštudovať celý. Červenou označený text je to, čo hovorí zákon (toto bude všade rovnaké) zvyšok  kombinácia pravidiel FIS a našich interných pravidiel (minimum)  Tu je:


Biely kódex
ski/sun area MAKOVICA, Nižná Polianka

Pravidlá pre lyžiarov a snowboardistov

1. Buďte ohľaduplní
Neohrozujte život, zdravie ani majetok, najmä nevhodným štýlom jazdy, nevhodnou alebo chybnou výbavou, zníženou schopnosťou reagovať a odhadovať (drogy, alkohol, únava, zdravotné ťažkosti)

2. Kontrolujte rýchlosť a spôsob jazdy
Štýl a rýchlosť jazdy prisbôsobujte najmä svojim schopnostiam,  stavu zjazdovky, počtu lyžiarov na svahu, počasiu.

3. Udržiavajte odstup a predvídajte
Zodpovedáte za všetkých, ktorí lyžujú pred a pod vami. Lyžiar prichádzajúci zhora musí voliť svoj postup tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, zachová dostatočný odstup a ponechá voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. Predbiehajte s dostatočným odstupom
Predbiehať môžete z ľavej i pravej strany, ak predbiehaného lyžiara neohrozujete a má dostatok priestoru pre smer a spôsob jazdy. Zodpovedný za predbiehanie je ten, kto predbieha.

5. Bezdôvodne nezastavujte a nezostávajte sedieť a ležať
Platí to najmä na neprehľadných alebo úzkych miestach, pod terénnou vlnou. Po páde sa snažte čo najskôr vstať alebo dostať k okraju zjazdovky, ak je to možné.

6. Ak sa po zastavení znovu rozbiehate, rozhliadnite sa
Dajte prednosť v jazde lyžiarom prichádzajúcim zhora, ubezpečte sa, že neohrozujete tých pred vami a máte prehľad o dianí.

7. Lyžiarska trať na Makovici je určená lyžiarom a snowboardistom
Počas prevádzky alebo údržby po nej môžete vystupovať a zostupovať iba ak je to nevyhnutné, so súhlasom prevádzkovateľa a to po okraji zjazdovky a s použitím reflexných prvkov. Na zjazdovke nie je dovolené sánkovanie. Nevstupujte na trať počas jej pravidelnej úpravy, najmä večer.

8. Rešpektujte značky, pravidlá a označenia na trati
Lyžiar má zákonnú povinnosť dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

9. Pri úraze poskytnite pomoc
Ak sa vo vašej blízkosti stane úraz, poskytnite prvú pomoc podľa svojich schopností a možností, ak treba, označte miesto nad úrazom skríženými palicami alebo privolajte rýchlu záchrannú službu a zabezpečte, aby sa o úraze dozvedel prevádzkovateľ. Zostaňte pri zranenom do príchodu kompetentnej osoby. Účastníci nehody (poškodený, vinník, svedok) po výzve oprávnenej osoby poskytnú súčinnosť pri stotožnení a overení informácií.

10. Používajte ochranné prvky a pomôcky
Organizované skupiny osôb do 15 rokov, lyžiarske výcviky, ale i jednotlivci, u ktorých je predpoklad, že ich pohyb a správanie bude čiastočne alebo úplne nepredvídateľné, sú povinní nosiť reflexné prvky. Lyžiari mladší ako 15 rokov majú povinnosť nosenia ochrannej prilby.


Dá sa.. nie? :)

C120