O pohár Makovice 2019

3. ROČNÍK VEREJNÉHO PRETEKU V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Lyžiarsky klub ŠTART BARDEJOV
Termín: 23.2.2019
Miesto: SKI/SUN AREA MAKOVICA, Nižná Polianka
Disciplína: Obrovský slalom
Prezentácia: v deň preteku v čase 8.00 – 9.30  hod. pri pokladni strediska
Informácie : tel. 0902 834 052, email: kravec.tomas@gmail.com
Štartovné: 6 eur
Lístok na vlek: 7 eur (platný do konca preteku)
Hodnotenie: Prví traja v každej kategórii obdržia diplom, medailu a vecnú cenu+TOMBOLA po vyhlásení výsledkov

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Kategórie: superbaby – ročník narodenia do r. 2010
mladší žiaci, žiačky – ročník narodenia od r.2009 do r. 2006
starší žiaci, žiačky – ročník narodenia od r.2005 do r.2002

juniori, juniorky – ročník narodenia od r.2001 do r.1996
muži, ženy – ročník narodenia od r. 1995 do r. 1974
seniori, seniorky – ročník narodenia od r.1973

Predpis: Preteká sa podľa platných Pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských
disciplínach. Štartovné čísla: Budú vydané pri prezentácii.

Časový harmonogram: 23.2. 2019

8:00 – 9:30 registrácia
8:30 spustenie vlekov
9:15 – 9:45 prehliadka trate
10:00 štart prvého pretekára (preteká sa v poradí od najmladších po najstarších)

45 minút po príchode do cieľa posledného pretekára bude vyhodnotenie výsledkov
a následne tombola.

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových podmienok.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas pretekov.

Tomáš Kravec
riaditeľ pretekov