Pravidlá pre lyžiarov už upravuje zákon

Určite ste zachytili, že tzv. Biely kódex, ktorý sme doteraz na Slovensku používali vo forme odporúčaní pre lyžiarov, vstúpil do platnosti ako zákonný predpis.

Čo to pre vás znamená?

Biely kódex je všeobecný súpis základných pravidiel správania sa na lyžiarskom svahu, vypracovaný medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) pre väčšiu bezpečnosť a predchádzanie nepríjemnostiam pri lyžovaní. Mal by ho ovládať každý lyžiar.

V rôznych krajinách má podobný obsah, ale rozdielnu trestnú zodpovednosť, preto je pred zahraničnou dovolenkou užitočné ovládať jeho znenie v krajine, do ktorej cestujete.

Jeho aktuálna slovenská úprava pôvodné pravidlá významne nemení, ale zásadne trvá na ich dodržiavaní – ukladá ich zákonom a jeho novelou.

Čo sa zmenilo:

Lyžiarske stredisko vypracuje vlastný Biely kódex, ktorý umiestni na viditeľnom mieste, pred vstupom na lyžiarsku trať.

Kódex bude mať náležitosti zo zákona, ale môže upozorňovať  aj na pravidlá, ktoré platia iba lokálne. Jedny i druhé je lyžiar povinný rešpektovať. Za porušenie zákonných pravidiel mu hrozí trest zo zákona, za porušenie interných pravidiel mu môže prevádzkovateľ odobrať lístok bez náhrady a zakázať ďalšie aktivity.

Na Makovici našťastie nemávame vážnejšie problémy s disciplínou, ani vysokú mieru úrazov, preto by som kľudne mohla napísať:

„Ak sa budeme šmýkať tak, ako doteraz, bude to fajn.“ :)

Ale – potrebujete vedieť, že kódex existuje a aj tí, ktorí na to doteraz šli intuitívne, by si ho mali preštudovať celý. Červenou označený text je to, čo hovorí zákon (toto bude všade rovnaké) zvyšok  kombinácia pravidiel FIS a našich interných pravidiel (minimum)  Tu je:


Biely kódex
ski/sun area MAKOVICA, Nižná Polianka

Pravidlá pre lyžiarov a snowboardistov

1. Buďte ohľaduplní
Neohrozujte život, zdravie ani majetok, najmä nevhodným štýlom jazdy, nevhodnou alebo chybnou výbavou, zníženou schopnosťou reagovať a odhadovať (drogy, alkohol, únava, zdravotné ťažkosti)

2. Kontrolujte rýchlosť a spôsob jazdy
Štýl a rýchlosť jazdy prisbôsobujte najmä svojim schopnostiam,  stavu zjazdovky, počtu lyžiarov na svahu, počasiu.

3. Udržiavajte odstup a predvídajte
Zodpovedáte za všetkých, ktorí lyžujú pred a pod vami. Lyžiar prichádzajúci zhora musí voliť svoj postup tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, zachová dostatočný odstup a ponechá voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. Predbiehajte s dostatočným odstupom
Predbiehať môžete z ľavej i pravej strany, ak predbiehaného lyžiara neohrozujete a má dostatok priestoru pre smer a spôsob jazdy. Zodpovedný za predbiehanie je ten, kto predbieha.

5. Bezdôvodne nezastavujte a nezostávajte sedieť a ležať
Platí to najmä na neprehľadných alebo úzkych miestach, pod terénnou vlnou. Po páde sa snažte čo najskôr vstať alebo dostať k okraju zjazdovky, ak je to možné.

6. Ak sa po zastavení znovu rozbiehate, rozhliadnite sa
Dajte prednosť v jazde lyžiarom prichádzajúcim zhora, ubezpečte sa, že neohrozujete tých pred vami a máte prehľad o dianí.

7. Lyžiarska trať na Makovici je určená lyžiarom a snowboardistom
Počas prevádzky alebo údržby po nej môžete vystupovať a zostupovať iba ak je to nevyhnutné, so súhlasom prevádzkovateľa a to po okraji zjazdovky a s použitím reflexných prvkov. Na zjazdovke nie je dovolené sánkovanie. Nevstupujte na trať počas jej pravidelnej úpravy, najmä večer.

8. Rešpektujte značky, pravidlá a označenia na trati
Lyžiar má zákonnú povinnosť dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

9. Pri úraze poskytnite pomoc
Ak sa vo vašej blízkosti stane úraz, poskytnite prvú pomoc podľa svojich schopností a možností, ak treba, označte miesto nad úrazom skríženými palicami alebo privolajte rýchlu záchrannú službu a zabezpečte, aby sa o úraze dozvedel prevádzkovateľ. Zostaňte pri zranenom do príchodu kompetentnej osoby. Účastníci nehody (poškodený, vinník, svedok) po výzve oprávnenej osoby poskytnú súčinnosť pri stotožnení a overení informácií.

10. Používajte ochranné prvky a pomôcky
Organizované skupiny osôb do 15 rokov, lyžiarske výcviky, ale i jednotlivci, u ktorých je predpoklad, že ich pohyb a správanie bude čiastočne alebo úplne nepredvídateľné, sú povinní nosiť reflexné prvky. Lyžiari mladší ako 15 rokov majú povinnosť nosenia ochrannej prilby.


Dá sa.. nie? :)

C120

4 názory na “Pravidlá pre lyžiarov už upravuje zákon

  1. alex m.

    Večerná lyžovačka v Nižnej Polianke nemá chybu. Milo som ostal prekvapený, keď pred večerným lyžovaním bola upravená trať ratrakom. To som inde nevidel. Ochota obsluhy pomôcť menej zdatným lyžiarom pri rozjazde na vleku je príkladná. Len tak ďalej. peknú lažovačku želám.

    1. alex m.

      Samozrejme želám peknú lyžovačku. Ku Kódexu niet čo dodať, len ho dodržiavať. Zdravie máme iba jedno…. .

Nie je možné pridávať komentáre.