A predsa sa točí!

Zimnú atmošku už máme každý tretí deň, ale ako posledné roky, aj teraz bude pre seriózne lyžovanie rozhodujúce kedy a ako stabilne udrú pravé makovické mrazy.

Delá naleštené, revíziami sme prešli ..a u vás čo nového? :)